Vad är Etiskt Mode? Förklarat!

beach 1868130 1280

Det kan ibland vara svårt att navigera mellan alla termer som används för att definiera hållbart mode och begränsa de verkliga problemen.

Det är därför termer som slow fashion, etiskt mode, miljövänligt mode och även fast fashion försöker peka på olika problem inom modebranschen.

Men exakt vad betyder dessa termer – hur skiljer de sig från varandra?

I den här guiden försöker vi svara på frågan ”vad är etiskt mode?”.

Faktum är att etiskt mode, eller det så kallade modeordet, har en annan betydelse för olika människor, och även akademiska forskare är oense om den sanna innebörden av termen.

Denna guide kommer att ge dig med en översikt över begreppet och försök förklara de delar av etiskt mode som de flesta kan enas om.

Vad menas med etiskt mode?

Så vad handlar etiskt mode om? Vad menas exakt med denna breda term?

Etisk mode är ett paraplybegrepp, som ofta används för att beskriva delar av leverantörskedjan relaterade till etiska frågor. Detta kan vara allt från modedesign, produktion, detaljhandel och inköp.

Etiskt mode förstås av de flesta som en praxis där inga människor (eller djur) skadas.

Etiskt mode täcker en rad frågor såsom arbetsförhållanden, exploatering av arbetare, en illegal handling relaterad till produktion som barnarbete och slaveri, rättvis handel, löner, djurskydd och mycket mer.

En del av termen syftar då på all praxis och beslut i frågor där människor eller djur är inblandade.

Andra menar dock att etiskt sätt är fritt för tolkning. I den meningen kan alla modemärken hävda att de är etiska så länge de bara gör lite mer än den vanliga modeindustrin.

Men etiskt mode förstås av de flesta som en praxis där inga människor (eller djur) skadas.

För att vara mer specifik handlar etiskt mode om att skapa en leveranskedja, där varje del av kedjan behandlar alla arbetare som producera kläderna rätt. Det inkluderar också att betala arbetarna en rimlig lön samt att se till att alla arbetare arbetar under rättvisa arbetsvillkor.

Självklart är transparens en viktig del av etiskt mode, eftersom ett företag måste kunna visa sina fabriker och arbetsförhållanden för att det ska vara verkligt etiskt.

Vad är etiska kläder?

Etiska kläder är de kläder som tillverkats med fokus på alla arbetare som gjort kläderna. Etiska kläder tillverkas helt enkelt med extra fokus på dessa arbetares villkor i fabrikerna.

Modeindustrin, speciellt fast fashion-industrin är välkänd för att få sina kläder tillverkade i fabriker av arbetare som arbetar under omänskliga förhållanden samtidigt som de får en lön som inte ens räcker för att betala försörjning.

Flera hållbara modedokumentärer och etiska modeböcker har gjorts om detta ämne, som visar de omänskliga villkor som dessa arbetare måste acceptera och den verkliga kostnaden för fast fashion på dessa människors liv.

Etiska kläder vill förändra detta sätt att göra mode. De vill ge arbetarna som tillverkar kläderna en rimlig lön och bra och stärkande arbetsvillkor.

De vill att hela leveranskedjan och produktionsprocessen endast ska ha en positiv inverkan på allas liv.

Etiska kläder är alltså ett plagg som är gjorda av människor, som fått en rimlig betalning för att göra dina kläder och arbetat under etiskt rättvisa arbetsvillkor.

Varför är etiskt mode viktigt?

Även om etiskt mode kanske inte löser alla våra problem gällande fast fashion mde och miljökriser ger det dig en möjlighet att göra ett val.

Ett val som kommer att gynna människor runt om i världen som för tillfället arbetar under omänskliga förhållanden, bara så alla kan vara med på den senaste modetrenden för billigt.

Etiskt mode är viktigt eftersom det inte bara lyfter fram ett stort problem inom modebranschen utan också försöker göra något åt ​​det samtidigt.

Du kanske har hört uttrycket ”fast fashion är inte billigt, någon någonstans betalar man för det”. Fast fashion orsakar inte bara stor skada för miljön utan även för de människor som är involverade i produktionen av det.

Genom att välja att stödja etiskt mode väljer du att stödja ett mer hållbart sätt att göra mode som i slutändan kommer att leda till en bättre modeindustri för alla på världen och världen i sig också.

Vad gör ett modeföretag etiskt?

Fler och fler varumärken marknadsför sig själva som etiska, men hur vet man om ett varumärke verkligen är etiskt och lever upp till de etiska löften de ger på sin hemsida?

Med andra ord; vad gör ett modeföretag etiskt?

Etiska modevarumärken finns i alla former och storlekar, men det finns etiska områden där etiskt mode ska uppfylla flera av ”boxarna”, eller kriterierna.

Nedanför hittar du några av dessa etiska områden, och om ett modemärke inte tar upp något av dessa är det förmodligen inte särskilt etiskt ansvarsfullt.

Vi vet redan att svaret på frågan ”vad är etiskt mode” innehåller områden som skälig lön för arbetare, säkra arbetsförhållanden och djurutövningar utan grymhet. Sådana områden bör tas upp på modeföretagets hemsida.

Men räcker det för ett varumärke att bara ta upp dessa områden? Naturligtvis inte.

Märket behöver inte bara säga att de gör något – de måste också visa det med verkliga bevis. Alla kan säga att de har en etisk praxis, men att faktiskt bevisa detta är en helt annan sak. Tyvärr något som många modemärken inte kan.

Detta leder oss till en annan viktig del av det som gör ett varumärke etiskt: Transparens.

Om ett varumärke verkligen är hållbart skulle du förvänta dig att de inte skulle ha något att dölja. Etiska modemärken bör ge dig en översikt över deras fabriker, arbetsförhållandena på dessa fabriker, lönen de betalar till sina anställda, dokumentation av eventuella program och så vidare.

Om du vill kontrollera om ett varumärke är etiskt kan du använda denna lista som en riktlinje. Naturligtvis finns det många olika aspekter som gör ett varumärke etiskt, men detta kan hjälpa dig att sortera de etiska varumärkena från de som bara låtsas.

Checklista

  • Ger varumärket en översikt över den lön de betalar till sina anställda?
  • Ger bandet en översikt över de fabriker som det använder?
  • Säger varumärket något om arbetsförhållandena på fabrikerna?
  • Har det en rättvis djurpraxis?
  • Är varumärket verkligen transparent? Pratar de bara om hur etiska de är, eller ger de dig faktiskt några bevis?

Hur främjar vi etiskt mode?

Okej, nu vet vi vad etiskt mode är, vi vet varför det är viktigt och vi vet vad som skapar ett etiskt modemärke. Men hur främjar vi etiskt mode?

Om du vill stödja och främja etiskt mode finns det ett par saker du kan göra.

Först av allt, fortsätt att stödja varumärken med etisk praxis och leta efter märken som Fairtrade.

Det finns många fantastiska etiska varumärken där ute och genom att stödja dem istället för snabbmodemärken ser du till att stödja ett varumärke som betalade sina anställda en rimlig lön och producerar under säkra arbetsförhållanden.

En annan sak du kan göra är att prata om etiskt mode med människor du känner. Börja konversationen – många människor vet inte ens de verkliga kostnaderna för fast fashion så starta en intressant konversation om ämnet – kanske kan ni till och med lära er mer tillsammans.

Sista men inte minst – utbilda dig. Ta reda på mer om ämnet. Vad som är etiskt mode kan tyckas vara en enkel fråga att besvara, men det finns mycket mer i det än den här guiden kan ge dig. Så var nyfiken och utforska ämnet.

Lämna ett svar

Relaterade inlägg