Lån och kredit i olika livssituationer

Economy

Lån och krediter spelar en nödvändig roll i många människors liv. De är ekonomiska verktyg vi har till vårt förfogande som hjälper oss att uppnå eller möjliggöra olika livsval. Det gäller dock att använda lån på ett smart och strategiskt sätt för att undvika att de orsakar fler problem än de löser.

Det är till exempel viktigt att förstå när det är läge att låna, investera eller när det är bättre att spara. Detta kräver kunskap om både reporänta och sparränta. Men vad betyder sparränta? Läs mer om det i länken.

Här fortsätter vi med att förklara hur lån och krediter passar in vid olika skeden i livet och hur de kan användas som ett hjälpmedel för att uppnå olika mål, som under studietiden, i äktenskapet och när du ska köpa bostad.

Lån och kredit under studietiden

Det första lånet många tar kommer i ungdomen för att finansiera högre utbildning. Det vanligaste studielånet kommer från CSN och täcker de grundläggande levnadskostnaderna för de flesta. Ett studielån är en investering i din framtid.

Den stora fördelen med statligt studielån är de låga räntorna, vilket gör återbetalningen relativt enkel för de flesta. Däremot är lånebeloppet begränsat. Om du har väldigt hög hyra eller planerar att studera utomlands kan det behövas ytterligare ett lån.

Som tur är finns det långivare som erbjuder olika slags lån som är utformade för att passa just studier. Om du behöver extra kapital, till exempel under en utbytessemester, kan det vara en bra idé att jämföra lån och ansöka om det som har bäst villkor för din ekonomiska situation.

För att använda lån och kredit strategiskt under studietiden är det viktigt att:

  • Ta reda på vilka lånemöjligheter som är tillgängliga för dig baserat på ditt kreditvärde, din livssituation och ändamålet med lånet.
  • Se till att ha en plan för hur du ska betala tillbaka lånet efter examen. Börja bygga arbetskontakter redan idag för att se vilka arbetsgivare anställer nyexaminerade.
  • Undvik att ta krediter i onödan. Se till att det finns ett tydligt syfte med att ta lån. Lånet bör användas för att finansiera utbildningskostnader och inget annat. Att ta lån av fel anledning kan onödigt öka din skuldbörda och göra det svårt att betala tillbaka i framtiden.

Lån och kredit i äktenskapet

Att ingå äktenskap innebär i många fall att förena två ekonomiska liv till ett. Stora inköp som görs för familjen kommer att vara båda parters ansvar. Med hjälp av lån kan gifta par köpa bostad tillsammans, betala för bröllopsresan, köpa en familjebil eller genomföra renoveringar som ökar värdet på hemmet.

Det är möjligt att ta lån tillsammans. När ni gör det kan ni ansöka om lån med ett solidariskt betalningsansvar, vilket innebär att båda är ansvariga för att lånet återbetalas i sin helhet. Vissa långivare kan kalla ett liknande koncept för att ansöka med en medsökande.

Fördelarna med att söka tillsammans är att kreditprofilen stärks när två personers kreditvärden används som grund för att sätta villkoren för lånet. Att vara två ansvariga för ett lån kan resultera i lägre räntor, färre avgifter och längre återbetalningstider.

För att använda lån och kredit strategiskt i äktenskapet är det viktigt att:

  • När det gäller förenad ekonomi är det viktigt att båda kan kommunicera öppet och ärligt om de gemensamma ekonomiska målen, förväntningarna och resultaten. Att ta lån som den ena parten inte är bekväm med kan skapa onödig stress.
  • Ta hänsyn till bådas kreditvärden och inkomster. Se till att båda, baserat på sina inkomster, har råd att betala den månatliga lånekostnaden utan att det orsakar för mycket press på den enes ekonomiska situation.
  • Det är mycket viktigt att ha en gemensam budget som båda är överens om för att undvika att pengar spenderas på ett sätt som inte båda är bekväma med.

Lån och kredit vid köp av bostad

Ett av de största besluten många tar i livet är att köpa ett hem, oavsett om det är ett hus eller en bostadsrätt. Händelsen är lika betydelsefull och viktig oavsett ålder eller hur många bostäder man tidigare ägt. För de flesta krävs ett bolån för att ha råd att köpa ett hem.

För att ta lån med syftet att köpa en bostad är det viktigt att man väljer ett bolån. De har lägre räntor och bättre anpassade villkor för situationen, eftersom ett bostadsköp är en långsiktig investering.

När ett lån ska betalas av under en mycket lång tid är det viktigt att lånekostnaden inte orsakar för stor påverkan på ens personliga ekonomi.

För att använda lån och kredit strategiskt vid bostadsköp är det viktigt att:

  • Förstå olika typer av bolån och välja det som bäst passar ditt behov.
  • Se till att du har tillräcklig kreditvärdighet för att kvalificera dig för ett förmånligt bostadslån. Undvik att ta lån i onödan. Om du inte erbjuds tillräckligt förmånliga villkor från början, överväg att arbeta på att förbättra ditt kreditvärde innan du ansöker igen. Med ett bättre kreditvärde ökar dina chanser att få lån med bättre förmåner.
  • Ha en tydlig plan för hur hela skulden ska återbetalas inom den angivna löptiden för lånet.

Relaterade inlägg